Yleiset käyttöehdot

1. JOHDANTOSÄÄNNÖKSET

Tervetuloa FilmBooster-verkkosivustolle (https://www.filmbooster.fi/). Tämä verkkosivusto kasvattaa elokuvatietoutta ja yhdistää elokuvien ystäviä keskustelujen sekä elokuvien ja sarjojen riippumattoman arvioinnin kautta. Laajasta elokuvien, sarjojen ja tekijöiden tietokannasta sivusto muodostaa elokuva-alan genrerajat ja historialliset ajanjaksot ylittävän laatukartan. (Jatkossa palveluun viitataan vain nimellä "Verkkosivusto".)

Lue huolellisesti nämä Yleiset Käyttöehdot, jotka ohjeistavat tämän Verkkosivuston käyttöä (jatkossa vain "Käyttöehdot"). Tätä Verkkosivustoa käyttämällä hyväksyt nämä Käyttöehdot ilman minkäänlaisia poikkeuksia.

Mikäli sinulla on mitään kysyttävää Verkkosivuston käytöstä, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse: https://www.filmbooster.fi/ota-yhteytta/.

Tätä Verkkosivustoa ylläpitää yritys FilmBooster IP s.r.o.,
Yritystunnus: 173 32 460, sijainti Londýnská 730/59, Vinohrady, 120 00 Praha, Tšekin tasavalta,
merkitty Prahan kaupunginoikeuden ylläpitämään kaupparekisteriin numerolla C 370062 (jatkossa vain "FilmBooster", tai vaihtoehtoisesti "me" kaikkine taivutusmuotoineen).

2. KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY

2.1. Näissä Käyttöehdoissa isolla alkukirjaimella esiintyvät käsitteet tarkoittavat seuraavaa:
(A) Käyttöehdot: nämä Yleiset käyttöehdot Verkkosivuston käyttöön liittyen;
(B) Portaali: verkkosivusto https://www.filmbooster.fi/;
(C) FilmBooster: yritys FilmBooster IP s.r.o., Yritystunnus: 173 32 460, sijainti Londýnská 730/59, Vinohrady, 120 00 Praha, Tšekin tasavalta, merkitty Prahan kaupunginoikeuden ylläpitämään kaupparekisteriin numerolla C 370062;
(D) Käyttäjä: henkilö, joka on rekisteröitynyt FilmBoosterin Portaaliin;
(E) Käyttäjätili: rekisteröidyn Käyttäjän käyttöliittymä, joka sisältää mm. hänen henkilötietonsa tai muita tietoja ja hänen palveluun tuottamansa sisällön;
(F) Siviililaki: Tšekin tasavallan siviililaki 89/2012, sellaisena kuin se on muutettuna;
(G) GDPR: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/ES kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus).

3. REKISTERÖITYMINEN JA KÄYTTÄJÄTILI

3.1. Jokainen henkilö, joka haluaa käyttää Portaalia kaikkine ominaisuuksineen, rekisteröityy täyttämällä sähköisen lomakkeen Portaalissa. Jokaisella tällä tavoin rekisteröityneellä Käyttäjällä voi olla vain yksi aktiivinen Käyttäjätili.

3.2. Rekisteröityessään rekisteröityvän henkilön on annettava todenmukaiset ja virheettömät tiedot ja ainoastaan omasta henkilöstään. Mikäli Käyttäjätilille tallennetut tiedot muuttuvat, on Käyttäjä velvollinen päivittämään tiedot ilman tarpeetonta viivettä. Käyttäjätilille tallennettuja tietoja pidetään oikeina ja todenmukaisina. Tällä maksuttomalla rekisteröitymisellä Käyttäjälle luodaan Käyttäjätili.

3.3. Käyttäjä pääsee Käyttäjätililleen käyttäjätunnuksellaan, ja pääsy on suojattu salasanalla. Käyttäjän tulee pitää käyttäjätililleen pääsyyn tarvittavat tiedot salassa, ja hän voi vaihtaa salasanansa milloin tahansa. Käyttäjä voi palauttaa kadonneen salasanansa Portaalista löytyvällä lomakkeella. Kirjautumisyritysten määrää saatetaan rajoittaa, jotta FilmBooster onnistuisi estämään väärinkäytökset.

3.4. Käyttäjällä ei ole oikeutta antaa Käyttäjätiliään kolmansien osapuolten käyttöön. Mikäli Käyttäjä mahdollistaa kolmansille osapuolille pääsyn Käyttäjätililleen, FilmBooster ei ota vastuuta Käyttäjälle tai muille henkilöille siitä aiheutuvasta vahingosta.

3.5. FilmBooster pidättää oikeuden yksipuolisesti poistaa Käyttäjän Käyttäjätilin käytöstä milloin tahansa esittämättä syytä tai etukäteen varoittamatta. Käyttäjätilin poisto saattaa koskea etenkin Käyttäjiä, jotka eivät ole kirjautuneet tililleen yli 3 vuoteen tai mikäli FilmBoosterilla on syytä epäillä väärinkäytöstä tai muuta laitonta toimintaa Käyttäjän tai kolmansien osapuolten taholta. Mikäli Käyttäjä saa tietää mistä tahansa väärinkäytöksestä, kannustamme ottamaan meihin yhteyttä epäröimättä.

3.6. Käyttäjä voi milloin tahansa pyytää tilinsä poistamista Portaalista löytyvällä lomakkeella tästä.

3.7. Käyttäjätilin poistaminen poistaa kaiken FilmBoosterin Käyttäjään liittyen käsittelemän tiedon ja henkilötiedot.

3.8. Käyttäjä tiedostaa, ettei hänen Käyttäjätilinsä ole välttämättä käytettävissä keskeytyksettä. FilmBooster pidättää oikeuden ilman ennakkovaroitusta muuttaa tai poistaa jonkin Portaalin tarjoaman palvelun tai suorittaa laitteiston tai ohjelmiston huoltotöitä. FilmBooster ei ota vastuuta mistään vahingosta, joka syntyy Portaaliin tehdyistä muutoksista tai sen pois käytöstä olemisesta.

3.9. Muut kulut, jotka aiheutuvat internetiin pääsystä ja sen käytöstä, maksaa Käyttäjä.

4. PORTAALIN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

4.1. Portaalin käyttö kaikkine ominaisuuksineen on mahdollista Käyttäjän onnistuneen rekisteröitymisen jälkeen. Portaalin käyttö on maksutonta, mikäli tietyissä tapauksissa ei toisin mainita.

4.2. Portaalin käyttö on sallittua ainoastaan noudattaen näitä Käyttöehtoja sekä Tšekin tasavallan yleisesti sitovia laillisia määräyksiä.

4.3. Portaalin käyttö on kiellettyä toisen henkilön vahingoittamistarkoituksessa, luvattomien kaupallisten tai muiden tiedotteiden levittämiseen tai sellaisten tietojen lähettämiseen, joiden sisältämä tietokonekoodi voi haitata laitteiston tai ohjelmiston toimintaa.

4.4. Käyttäjä ei ole oikeutettu käyttämään Portaalia muuhun kuin omiin tarkoituksiinsa. Kiellettyä on etenkin Portaalin käyttö tietojen levittämiseen ja kopioimiseen ilman todistettavaa lupaa FilmBoosterilta.

4.5. Portaali mahdollistaa arvioiden ja arvostelujen sekä muiden elokuviin, sarjoihin tai televisio-ohjelmiin liittyvien tekstien julkaisemisen. Antamalla arvion tai kirjoittamalla arvostelun Portaalin välityksellä, Käyttäjä ilmoittaa ja takaa, että:

 • hänen kirjoittamansa tekstit noudattavat näitä Käyttöehtoja, etenkin niiden kappaleen 6 mukaisia Eettisiä ohjeita sekä kappaleen 5 mukaisia henkisen omaisuuden periaatteita,
 • hän on kirjoittanut tekstin itse, ei ole anastanut toisen henkilön identiteettiä eikä käytä keksittyä identiteettiä, eikä muullakaan tavoin pyri johtamaan muita harhaan kirjoituksensa alkuperään liittyen,
 • kirjoitus on alkuperäinen eikä riko kolmansien osapuolten henkisen omaisuuden oikeuksia ja noudattaa näiden Käyttöehtojen kappaletta 5 – "Henkinen omaisuus",
 • kaikki hänen jakamansa sisältö on todenperäistä.

4.6. Näiden Käyttöehtojen kappaleessa 6 käsiteltyjen Eettisten ohjeiden ja kappaleen 5 – "Henkiset oikeudet" lisäksi Käyttäjä hyväksyy ja takaa sen, ettei lataa mitään sisältöä, joka:

 • ei liity elokuvien, sarjojen ja televisio-ohjelmien riippumattomaan arviointiin,
 • joka sisältää tietokoneviruksia tai ohjeita niiden luomiseksi tai muita mahdollisesti vahingollisia tai haitallisia tietokoneohjelmia tai tiedostoja.

4.7. FilmBooster pidättää oikeuden rajoittaa tai poistaa pääsyn keneltä tahansa Käyttäjältä, joka rikkoo näiden Käyttöehtojen sääntöjä sekä oikeuden olla julkaisematta, muokata tai poistaa minkä tahansa kommentin tai arvostelun, joka FilmBoosterin yksipuolisen arvion mukaan rikkoo näitä Käyttöehtoja. Lisäksi FilmBooster pidättää oikeuden olla julkaisematta:

 • samaa sisältöä kahdesti,
 • tyhjiä kommentteja,
 • sisältöä, josta ei saa selvää (esim. satunnaisista merkeistä tai sanoista muodostuvaa sisältöä).

4.8. FilmBooster ei pysty takaamaan, että Käyttäjällä on mahdollisuus myöhemmin muokata tai poistaa mitään Käyttäjän julkaisemaa sisältöä. Julkaisemisen jälkeen Käyttäjän tekstit tai arvostelut saatetaan käydä läpi tarkoituksena tarkistaa, että ne noudattavat näitä Käyttöehtoja.

5. HENKINEN OMISTUSOIKEUS

5.1. Investoimme jatkuvasti tämän Verkkosivuston kehittämiseen. Tämä Verkkosivusto ja sen sisältämät elementit (esim. tuotemerkit, kuvat, tekstit, videot jne.) on suojattu henkisellä omistusoikeudella. Kyseessä on Tšekin tasavallan lain 121/2000 mukainen Tekijänoikeuslaki, laki tekijänoikeuksista, sellaisena kuin se on muutettuna. Mikä tahansa tämän Verkkosivuston (tai sen osan) käyttö, monistaminen tai esittäminen missä tahansa mediassa muihin kuin henkilökohtaisiin tarkoituksiin, on kielletty.

5.2. Tämän Verkkosivuston välityksellä tarjoamme sinulle sisältöä ainoastaan henkilökohtaiseen ja yksityiseen käyttöösi. Mikä tahansa muu tämän Verkkosivuston monistaminen, esittäminen, muokkaaminen tai levittäminen on kielletty.

5.3. Sinulla ei ole oikeutta käyttää Verkkosivustoa millään tavalla, joka saattaisi loukata jonkin kolmannen osapuolen kunniaa, mainetta tai oikeuksia alempana olevien ehtojen kuvaamalla tavalla.

5.4. Siinä tapauksessa, että käyttäjä lataa Verkkosivustolle näiden Käyttöehtojen mukaista sisältöä tai mikäli hän luovuttaa meille Portaalin välityksellä kuva-, ääni-, teksti- tai audiovisuaalista materiaalia, antaa Käyttäjä täten FilmBoosterille luvan kyseisen sisällön eli materiaalin käyttöön julkaistavaksi kyseisellä Verkkosivustolla, mikäli kyseinen materiaali täyttää tekijänoikeuksien tunnusmerkit tai on muulla tavoin tekijänoikeuksien suojaama. Samalla Käyttäjä antaa FilmBoosterille oikeudet yhdistää kyseisen materiaalin muuhun teokseen tai materiaaliin ja muokata sitä Verkkosivustolla julkaisua varten. Käyttäjä on velvollinen luovuttamaan FilmBoosterille eli julkaisemaan Verkkosivustolla ainoastaan sellaista sisältöä tai materiaalia, jonka oikeudet hän on itse oikeutettu luovuttamaan FilmBoosterille tämän kappaleen kuvaamalla tavalla. Tämän velvollisuuden rikkomisesta Käyttäjä korvaa FilmBoosterille mahdollisesti aiheutuneet vahingot.

5.5. Täten ilmoitamme, että Käyttäjä on velvollinen takaamaan kaikki tarvittavat tekijänoikeudelliset käyttöluvat kaikilta mahdollisilta oikeuksien haltijoilta liittyen mihin tahansa sisältöön, jota hän haluaa Verkkosivustomme välityksellä julkaista tai levittää, mukaan lukien kaikki henkisen omaisuuden oikeudet tai oikeudet kirjalliseen, taiteelliseen tai teolliseen omistajuuteen sekä henkilötietosuojaan liittyvät oikeudet (mukaan lukien valokuvan julkaisemiseen liittyvät oikeudet), jotta hän voisi ongelmitta käyttää kyseistä sisältöä.

5.6. Tämän Verkkosivuston (Portaalin) välityksellä tarjoamme Käyttäjälle tilan käyttäjäsisällön julkaisemiseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi arvosteluja, arvioita, tekstejä, valokuvia, videoita, mielipiteitä jne. (jatkossa vain "Käyttäjäsisältö"). Julkaisemalla Käyttäjäsisältöä Verkkosivustolla Käyttäjä antaa meille maksuttoman, peruuttamattoman, yksinoikeudellisen, siirrettävissä olevan, rajattoman ja vapaan luvan kyseisen Käyttäjäsisällön (kokonaisuudessaan tai osittain) monistamiseen, esittämiseen, käyttämiseen, kopiointiin, muuttamiseen, muokkaamiseen, editointiin, levittämiseen, kääntämiseen, siitä johdetun materiaalin laatimiseen ja yhdistämiseen muuhun materiaaliin.
Tämä lupa siirtyy automaattisesti FilmBoosterin oikeudelliselle seuraajalle tai mille tahansa subjektille, josta tulee Portaalin uusi omistaja tai ylläpitäjä.

5.7. Elokuviin liittyvä materiaali (esim. elokuvajulisteet, valokuvat, promovideot kuten haastattelut, trailerit, videot kulissien takaa), jotka Käyttäjä tai FilmBooster Portaalissa julkaisee, julkaistaan aina ei-kaupallisessa tarkoituksessa. FilmBooster ei materiaalia julkaistessaan ilmoita tai vahvista tekijänoikeuksiaan tai muita oikeuksiaan kyseiseen materiaaliin.

5.8. Käyttäjän Portaaliin lataamaa sisältöä, henkilötietoja lukuun ottamatta, ei pidetä luottamuksellisena tai yksityisenä, ja FilmBooster saattaa kopioida, levittää ja julkaista sitä kolmansille osapuolille.

5.9. Käyttäjä vahvistaa ymmärtävänsä sosiaalisen median tarkoittavan kolmansien osapuolten omistamia alustoja, jolloin Käyttäjäsisällön levittäminen ja käyttäminen kyseisissä sosiaalisissa medioissa noudattaa näiden kolmansien osapuolten asettamia käyttöehtoja. Täten FilmBooster ei kanna vastuuta mistään omasta tai minkä tahansa kolmansien osapuolten suorittamasta näiden sosiaalisten medioiden asettamien käyttöehtojen mukaisesta sisällön käyttämisestä, etenkään niihin sisältöihin ja oikeuksien voimassaoloon liittyen, joihin lupa on annettu. Käyttäjä ottaa vastuun kaikista kolmansien osapuolten vaatimuksiin vastaamisesta liittyen sosiaalisten medioiden asettamien käyttöehtojen mukaiseen sisällön käyttöön.

5.10 Lisäksi FilmBooster antaa täten tiedoksi, että kaikki Verkkosivustolla julkaisemasi sisältö saattaa ilmestyä internetin hakukoneiden tuloksiin, minkä vuoksi se saattaa olla saatavilla myös tämän Verkkosivuston ulkopuolisille henkilöille.

5.11 Minkä tahansa tämän Verkkosivuston välityksellä julkaisemasi Käyttäjäsisällön julkaiset omalla päätökselläsi ottaen siitä täyden vastuun. FilmBooster vastaa ainoastaan Portaalissa itse julkaisemastaan sisällöstä. Vieraasta sisällöstä, lähinnä Käyttäjän Portaalissa julkaisemasta sisällöstä, vastaa sisällön julkaissut Käyttäjä, ottaen huomioon myös sen, ettei kyseinen sisältö loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia. FilmBooster ei vastaa Käyttäjän Portaalissa julkaisemasta sisällöstä, eikä sen tarkkuudesta, totuudenmukaisuudesta tai ajantasaisuudesta.

5.12 Käyttäjä tiedostaa ja antaa lupansa siihen, että FilmBooster säilyttää tietoja, joiden perusteella Portaalissa Käyttäjäsisältöä julkaiseva Käyttäjä voidaan tunnistaa.

5.13 FilmBooster ei vastaa eikä millään lailla mene takuuseen Portaalissa kaupallisia ilmoituksia julkaisevien henkilöiden velvoitteista, eikä ole osapuolena Käyttäjän mahdollisesti kolmansien osapuolten kanssa solmimissa oikeudellisissa suhteissa.

Käyttäjän tulee myös ottaa huomioon, ettei Käyttäjäsisältö saa olla ristiriidassa Tšekin tasavallan voimassa olevien laillisten määräysten sekä yleisesti hyväksyttyjen moraalisten periaatteiden kanssa, eikä näissä Käyttöehdoissa mainittujen periaatteiden kanssa. Tähän vedoten pidätämme oikeuden milloin tahansa poistaa Käyttäjäsisältöä, joka on ristiriidassa näiden Käyttöehtojen sekä Käyttöehtojen kappaleen 6 mukaisten Eettisten ohjeiden kanssa.

6. EETTISET OHJEET

6.1 Arvopohjaamme kuuluvat keskinäinen suvaitsevaisuus ja kunnioitus.

Tästä syystä käyttämällä tätä Verkkosivustoa vakuutat, että et:

 • julkaise mitään rasistisia, väkivaltaisia, muukalaisvihamielisiä, halventavia, loukkaavia, säädyttömiä tai laittomia kommentteja,
 • levitä mitään sisältöä, joka saattaisi olla haitallista, halventavaa, luvatonta tai loukkaavaa tai joka loukkaisi yksityisyydensuojaa tai henkilöä, kiihottaisi väkivaltaan tai rodulliseen tai etniseen suvaitsemattomuuteen tai jota voisi pitää huomattavan moraalittomana tai tiettyihin rikoksiin tai muihin laittomiin toimiin kannustavana,
 • käytä Verkkosivustoa poliittisiin, propagandistisiin tai uskonnollisiin tarkoituksiin,
 • käytä Verkkosivustoa mihinkään muuhun kuin siihen tarkoitukseen, jota varten se on, mukaan lukien Verkkosivuston käyttö seuranhakupalveluna,
 • levitä mitään toiseen henkilöön liittyvää tietoa, kuten sukunimeä, osoitetta, sähköpostia tai puhelinnumeroa, joka saattaisi suoraan tai epäsuoraan mahdollistaa toisen henkilön nimen tai itse henkilön tunnistamisen ilman kyseisen henkilön suostumusta etukäteen,
 • levitä mitään tietoa tai sisältöä, joka saattaisi järkyttää nuorimpia käyttäjiä,
 • pelottele tai häiritse muita,
 • ryhdy mihinkään laittomaan toimintaan, mukaan lukien toiminta, joka saattaisi loukata kenen tahansa henkilön oikeuksia mihin tahansa ohjelmistoon, valokuviin, kuviin, teksteihin, videoihin jne.,
 • jaa sisältöä (mukaan lukien valokuvat ja videot), joissa esiintyy alaikäisiä henkilöitä.

6.2 Jos saat tietoosi mitä tahansa Käyttäjäsisältöä, joka suhtautuu myönteisesti rikoksiin ihmisyyttä vastaan, kiihottaa rasistiseen vihamielisyyteen tai liittyy lapsipornoon, ilmoita asiasta viipymättä FilmBoosterille tästä. Ilmoita viestisi yhteydessä päivämäärä, jona kyseisen sisällön näit, henkilöllisyytesi, URL-osoitteesi, kuvaus sisällöstä ja sisällön tuottaneen käyttäjän henkilötiedot.

6.3 Jos huomaat minkä tahansa Käyttäjäsisällön olevan ristiriidassa edellä mainittujen periaatteiden, omien oikeuksiesi tai kolmansien osapuolten oikeuksien kanssa (esim. mikä tahansa häirintä, herjaus tai yksityisyydenloukkaus), voit ilmoittaa asiasta FilmBoosterille yhteydenottolomakkeella tästä tai lähettää FilmBoosterille asiasta kertovan kirjeen osoitteeseen: Praha 2, Londýnská 730/59, postinumero 120 00. Ilmoita viestisi yhteydessä päivämäärä, jona kyseisen sisällön näit, henkilöllisyytesi, URL-osoitteesi, kuvaus sisällöstä ja sisällön tuottaneen käyttäjän henkilötiedot.

Ilmoituksen tulisi sisältää:

 • ilmoittamispäivä,
 • lähettäjän ollessa fyysinen henkilö: sukunimi ja etunimet,
 • tarkka kuvaus ilmoituksen kohteena olevista tapahtumista (esim. ilmoituksen kohteena olevan sisällön URL-linkki,
 • syyt, miksi kyseinen sisältö tulisi poistaa, mukaan lukien linkit oikeudellisiin määräyksiin ja selitys (perustelu), jossa viitataan ilmoituksen kohteena olevaan asiaan,
 • kopio kaikesta viestinnästä itsesi ja ilmoituksen kohteena olevan sisällön tekijän tai julkaisijan välillä, jossa vaadit henkilöä lopettamaan sisällön julkaisemisen, poistamaan sen tai muokkaamaan sitä, tai mahdollinen selitys, miksi tekijää tai julkaisijaa ei ollut mahdollista tavoittaa.

6.4 Millä tahansa tavoin puutteellista ilmoitusta ei välttämättä oteta huomioon. Huomautamme, että mikäli kuka tahansa ilmiantaa minkä tahansa sisällön tai toiminnan laittomana saadakseen sen poistettua tai pysäyttääkseen sen levittämisen ja tekee tämän väärää tai epätarkkaa tietoa antaen, FilmBoosterilla ei ole velvollisuutta ottaa kyseistä ilmoitusta huomioon.

7. VERKKOSIVUSTOLLA JULKAISTUT TIEDOT

7.1 Muistutamme, että Verkkosivustolla saattaa esiintyä epätarkkuuksia tai puuttuvia tietoja, etenkin kolmansista osapuolista johtuen. Sitoudumme täten poistamaan Verkkosivustolta kaikki epätarkkuudet tai täydentämään puuttuvat tiedot mitä pikimmiten.

7.2 Tällä Verkkosivustolla annetut neuvot ovat ainoastaan suosituksia, joihin tulee tarpeen mukaan pyytää vahvistus asiantuntijoilta. Neuvojen sisältämät tiedot ovat ainoastaan suuntaa antavia, eivätkä missään tapauksessa korvaa kyseiseen aiheeseen erikoistuneen asiantuntijan antamia ohjeita. Siksi emme voi taata täydellistä tyytyväisyyttäsi neuvoihimme, emmekä kanna mitään vastuuta niiden mistään käytöstä sinun osaltasi.

7.3 Verkkosivuston hyperlinkkien kautta saatat päästä kolmansien osapuolten ylläpitämille verkkosivustoille, joiden sisältö ei ole hallinnassamme. Tämän vuoksi Verkkosivuston hyperlinkkien tehtävä on ainoastaan helpottaa internetin selaamistasi, ja minkä tahansa kolmansien osapuolten verkkosivustojen tarkastelu on oma päätöksesi ja teet sen täysin omalla vastuullasi.

8. HENKILÖTIEDOT

8.1 Miten FilmBooster käsittelee henkilötietojasi, selviää luvusta Tietosuojaperiaatteet

9. MUUTOKSET VERKKOSIVUSTOLLA JA KÄYTTÖEHDOISSA

9.1 Tämän Verkkosivuston sekä näiden Käyttöehtojen sisältö ja tiedot saattavat muuttua, erityisesti johtuen minkä tahansa uusien säädösten tai oikeudellisten määräysten noudattamisesta tai tarkoituksesta kehittää Verkkosivustoamme.

9.2 Ilmoitamme sinulle mistä tahansa näitä Käyttöehtoja koskevista muutoksista Verkkosivuston välityksellä. Mikäli muutos vaatii suostumustasi, pidetään päätöstäsi jatkaa Verkkosivuston käyttöä merkkinä uusien Käyttöehtojen hyväksymisestä.

10. VASTUUVAPAUSLAUSEKE

10.1 Teemme kaiken voitavamme taataksemme keskeytyksettömän pääsyn tälle Verkkosivustolle. Valitettavasti emme kuitenkaan voi taata Verkkosivuston olevan keskeytyksettä saatavilla. Poikkeustilanteissa saattaa olla välttämätöntä keskeyttää pääsy Verkkosivustolle tai sen osiin, lähinnä teknisten huoltotoimenpiteiden vuoksi.

10.2 Lisäksi FilmBooster muistuttaa, että internet, tietotekniikka ja tietoliikenneverkot eivät toimi virheettömästi ja joskus niiden toiminnassa saattaa olla katkoksia tai häiriöitä. Tästä syystä emme voi taata yhteyksien virheetöntä toimintaa, emmekä siksi vastaa mistään syntyneestä vahingosta liittyen internetin käyttöön, tietotekniikkaan ja tietoliikenneverkkoihin yleensä, mukaan lukien etenkin seuraavat tilanteet:

 • heikko yhteys minkä tahansa internetin välityksellä tapahtuvan tietojen lähettämisen tai vastaanottamisen aikana,
 • mikä tahansa ulkopuolinen sekaantuminen tai tietokonevirukset,
 • mitkä tahansa vastaanotinten tai tietoverkkojen häiriöt,
 • ja mitkä tahansa internetin häiriöt, jotka saattavat estää Verkkosivuston asianmukaisen toiminnan.

10.3 FilmBoosterin vastuu rajoittuu suoriin vahinkoihin poissulkien kaikki muut vahingot ja menetykset. Tarkemmin sanottuna emme vastaa epäsuorista vahingoista kuten mistä tahansa ansion-, myynnin- tai maineenmenetyksistä.

11. LOPPUSÄÄNNÖKSET

11.1 Nämä Käyttöehdot perustuvat Tšekin tasavallan voimassa oleviin oikeudellisiin määräyksiin, erityisesti Siviililakiin.

11.2 Mikäli sinulla on mitä tahansa kysyttävää, ota meihin yhteyttä tästä.

11.3 Kaikenlaisissa FilmBoosterin ja Käyttäjän välisissä riitatilanteissa, joiden sovittelu ei onnistu, on Käyttäjällä oikeus kääntyä Tšekin kauppatarkastusviranomaisen puoleen, jonka kautta FilmBoosterin ja Käyttäjän välinen riitatilanne voidaan sopia tuomioistuimen ulkopuolella. Linkki tuomioistuimen ulkopuoliseen kuluttajariidan käsittelylomakkeeseen löytyy täältä: https://adr.coi.cz/cs.

Julkaissut FilmBooster IP s.r.o.
Päiväys: 23. maaliskuuta 2023